Waarom is vraagsturing in de zorg zo belangrijk?

Vanuit eigen zorgervaring weten we hoe makkelijk het is om aanbod vóór te laten gaan op vraag. Een zorgorganisatie is immers ook ‘gewoon’ een bedrijf. Een bedrijf met afspraken met verzekeraars, zorgkantoren, gemeentes of particulieren. Een bedrijf dat een begroting heeft opgesteld en doelmatig moet zijn.

Wij merken dat alleen indien de cliënt het vertrekpunt is bij alle overwegingen, er voorkomen wordt dat er in systemen wordt gedacht of dat bedrijfseconomische belangen voorop komen te staan. Het helpt ons als leverancier en samenwerkingspartner van zorgorganisaties, om ons elke keer weer af te vragen wat er nodig is om kwetsbare mensen te helpen.

ENTRACE heeft zich toegelegd op het voorportaal van de zorg en ondersteunt zorgbemiddelaars, medewerkers klantcontact, accountmanagers, beleidsmedewerkers en directies met een omgeving waarmee zij zo min mogelijk administratief bezig zijn en de focus maximaal op de cliënt kunnen richten.

In ENTRACE is de vraag ‘wie bent u en wat kunnen wij voor u betekenen’ steeds de leidraad. Deze vraag kan alleen betekenis krijgen als ook de zorgproducten van de zorgorganisatie goed beschreven zijn. Om de cliënt goed van dienst te zijn is het noodzakelijk om inzichtelijk te hebben welk type zorg er geleverd  kan worden en of deze zorg ook beschikbaar is.

Dat heeft ook iets met trots te maken toch? Een zorgorganisatie wil toch ook trots zijn op de zorg die geleverd wordt en deze zoveel mogelijk zichtbaar maken?

Door de matching die in ENTRACE plaatsvindt, wordt onmiddellijk duidelijk hoe de zorgvraag zich verhoudt tot (beschikbare) zorgproducten. En andersom geredeneerd, welke cliënten in aanmerking kunnen komen voor beschikbaar zorgaanbod. De manier waarop ENTRACE zorgorganisaties ondersteunt is uniek in Nederland.

In combinatie met de actie-gerichte CRM levert dit zorgorganisaties:

  • aantoonbare toename van de efficiency in het werkproces;
  • grotere zichtbaarheid van (beschikbare) zorgcapaciteit;
  • last but not least: meer duidelijkheid in de afstemming van verwachtingen t.o.v.  de cliënt.

Herkent u zaken in het bovenstaande en bent u benieuwd wat ENTRACE voor uw zorgorganisatie kan betekenen? Van harte welkom om eens met ons van gedachten te wisselen!