Besluitvorming in de zorg met data als hulpmiddel

Welke data gebruikt u bij besluitvorming over de koers van uw zorgorganisatie?

Kunt u zich dan baseren op data die meteen voorhanden is?

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Potentiële cliënten
Hebt u dan direct zicht op de zorgvragen van uw potentiële cliënten? Op welke manier speelt dit inzicht een rol in de productontwikkeling? Weet u in welke zorgproducten deze potentiële cliënten geïnteresseerd zijn?

Beschikbare capaciteit
Weet u altijd wat uw beschikbare capaciteit is en op welke zorgproduct? En wat de reden is dat er capaciteit beschikbaar komt? Gaan cliënten naar een andere zorginstelling, naar huis of naar een lichter/zwaarder zorgproduct? Zijn er veel interne verhuizingen? Wat is de èchte oorzaak van leegstand? En hoe verhouden de zorgvragen van potentiële cliënten zich tot het zorgaanbod van uw zorgorganisatie?

Ontwikkeling zorgaanbod
En als er een verkenning wordt gedaan voor de ontwikkeling van nieuw zorgaanbod, wilt u dan niet meteen kunnen zien welke potentiële cliënten hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen zodat uw business case op actuele zorgvragen rust?

Nee-verkopen
En weet u welke zorgvragen er aan uw organisatie gesteld worden maar waarop ‘nee’ verkocht wordt? Ja, helaas gebeurt dat veel. De redenen hiervoor kunnen divers zijn: ontbrekende expertise, geen passend aanbod, wachtlijst te lang, onvoldoende medewerkers, etc..

Stakeholders
Weet u welke stakeholders betrokken zijn bij deze potentiële cliënten, zodat hier in de communicatie en marketing rekening mee gehouden kan worden?

Herkent u deze vragen? Bent u benieuwd naar het ‘hoe’? Klik dan op naastgelegen knop en vertel ons waar uw uitdaging en behoefte ligt.

Van harte welkom om dit gesprek met elkaar te voeren!