Iedere zorgvraag is belangrijk, omdat het om mensen gaat!

ENTRACE is een flexibele online werkomgeving voor zorgbemiddeling, wachtlijstbeheer en vraaggericht beheer van zorgcapaciteit. Zowel binnen zorgorganisaties als in (regionale) samenwerkingsverbanden.

 

matheus-ferrero-159633-unsplash

Waar staat ENTRACE Match voor?

De missie van ENTRACE is om zorgvragen en zorgbeloftes (aanbod) op transparante manier bij elkaar te brengen.

Daarom biedt ENTRACE alle workflows die nodig zijn in het proces van in- en doorstroom voor Wlz, Jw, Wmo, Grz, Elv en alle soorten van ambulante zorg.

Tevens bevat ENTRACE een bezettingsmodule in de vorm van een dynamisch en vraaggedreven planbord. Hiermee is realtime en op eenvoudige wijze inzichtelijk welke cliënt wáár in zorg is en waarvoor. Dit stelt zorgprofessionals in staat om ook toekomstige zorg op basis van realtime beschikbaarheid en matchingscriteria te plannen, zowel binnen zorgorganisaties als in (regionale) samenwerkingsverbanden. Dit draagt bij aan de beweging van ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

De professionals van ENTRACE realiseren zich dat achter elke zorgvraag of ziekenhuisopname, een mens met verwachtingen schuilt; een mens met zijn/haar netwerk in een kwetsbare situatie.

De intuïtieve software van ENTRACE Match zorgt dat zorgbemiddelaars binnen zorginstellingen en in samenwerkende ketens, de zorgvraag en het contact met de (potentiële) cliënt altijd centraal kunnen laten staan bij het matchen met de best (beschikbare) zorg.

Actueel

De professionals achter ENTRACE kennen de noodzaak om gegevens altijd beschikbaar te hebben.

Daarom is ENTRACE een online tool voor verwijzers, medewerkers zorgloket en zorgbemiddelaars.

Een instrument waarin er altijd actueel overzicht is. Zowel van de uitstaande zorgvragen als het aanbod en de beschikbaarheid ervan.

Verwacht

Een zorgvrager heeft altijd verwachtingen. Wat kan je voor mij betekenen als ik dingen zelf niet kan?

Met ENTRACE kunnen verwachtingen op een overzichtelijke manier in kaart gebracht worden op basis van zorgkenmerken.

Zodat de mens centraal staat bij het matchen met de juiste zorgproducten.

Beschikbaar

Met ENTRACE is er altijd zicht op de beschikbaarheid van zorgproducten op basis van zorgkenmerken.

Als er beschikbaarheid ontstaat, kan je altijd zien wie de verwachting heeft, hiervoor in aanmerking te komen.

De zorgprofessional kan zijn tijd dus besteden aan de cliënt in plaats van het zoeken in overzichten en lijstjes.

Match

Het heeft veel voordelen als de match tussen verwachtingen en beschikbaarheid meteen gemaakt kan worden. De belangrijkste zijn:

Aandacht van de zorgprofessional is gericht op inhoud in plaats van (uit)zoeken;

De zorgvrager weet waar hij/zij aan toe is en hoeft niet langer te wachten dan nodig;

Tijdwinst; voor de zorgvrager en ook voor de organisatie.

ENTRACE koppelt aan elk gewenst ECD

Hierdoor ontstaat er een vloeiend werkproces met een minimum aan administratieve drukte.

Resultaten ENTRACE Match

Overzicht

Met ENTRACE Match heb je altijd overzicht op de wachtlijst- en dossierstatus van alle zorgvragen. Of dit nu om Wlz(VV,VG, ZG, LG, GGZ), Wmo, Jw, Zvw, ELV of GRZ gaat. Zonder moeilijke interfaces; eenvoudig en transparant.

Rust

Omdat zorgvragen online beschikbaar zijn, is er altijd duidelijk welke personen in aanmerking komen voor een open (behandel)plaats. Op de afbeelding hieronder zie je hoe overzichtelijk dat is. Dat brengt rust in het proces. Ook indien niet aan alle kenmerken voldaan wordt, toch kan eenvoudig vastgesteld worden welke zorgkenmerken ontbreken en voor hoeveel procent er sprake is van een match. Er kan dan een overweging op inhoud gemaakt worden. Met kleuren wordt de urgentie van de wachtlijststatus weergegeven.

Zorgvraag is leidend

De zorgvraag gaat over het leven zelf. Dan komen er vragen voorbij over: faciliteiten, diagnose, bereikbaarheid, ligging, medische handelingen, expertise, zorgintensiteit, nachtaanwezigheid. Om er slechts enkele te noemen. Met ENTRACE Match kunnen deze vragen allemaal beantwoord worden. Dat zorgt voor tevredenheid omdat de burger/cliënt weet wat hij/zij mag verwachten.

Vertrouwen

Een zorgorganisatie die weet wat burgers en cliënten vragen en het palet van zorgdiensten daarop afstemt, zorgt voor rust en vertrouwen. Met het beschikbare dashboard kan per regio, locatie, afdeling, behandelaar, zorgsoort, grondslag van indicatie etc. zichtbaar gemaakt worden wat de zorgvraagontwikkelingen, de gemiddelde wachttijden en trends zijn. De professionals van ENTRACE weten wat de waarde is van het ontsluiten van gegevens voor het maken van beleid en strategie.

Ook als u gebruik maakt van een BI omgeving of vanuit een datawarehouse, gegevens gebruikt in een eigen dashboard, denken wij met u mee. Belangrijkste is dat er op basis van de beschikbare gegevens bestuurd kan worden. Gegevens kunnen ook in trends weergegeven worden.

Resultaten ENTRACE Match

Overzicht

Met ENTRACE Match heb je altijd overzicht op de wachtlijst- en dossierstatus van alle zorgvragen. Of dit nu om Wlz(VV,VG, ZG, LG, GGZ), Wmo, Jw, Zvw, ELV of GRZ gaat. Zonder moeilijke interfaces; eenvoudig en transparant.

Rust

Omdat zorgvragen online beschikbaar zijn, is er altijd duidelijk welke personen in aanmerking komen voor een open (behandel)plaats. Op de afbeelding hieronder zie je hoe overzichtelijk dat is. Dat brengt rust in het proces. Ook indien niet aan alle kenmerken voldaan wordt, toch kan eenvoudig vastgesteld worden welke zorgkenmerken ontbreken en voor hoeveel procent er sprake is van een match. Er kan dan een overweging op inhoud gemaakt worden. Met kleuren wordt de urgentie van de wachtlijststatus weergegeven.

Zorgvraag is leidend

De zorgvraag gaat over het leven zelf. Dan komen er vragen voorbij over: faciliteiten, diagnose, bereikbaarheid, ligging, medische handelingen, expertise, zorgintensiteit, nachtaanwezigheid. Om er slechts enkele te noemen. Met ENTRACE Match kunnen deze vragen allemaal beantwoord worden. Dat zorgt voor tevredenheid omdat de burger/cliënt weet wat hij/zij mag verwachten.

Vertrouwen

Een zorgorganisatie die weet wat burgers en cliënten vragen en het pallet van zorgdiensten daarop afstemt, zorgt voor rust en vertrouwen. Met het beschikbare dashboard kan per regio, locatie, afdeling, behandelaar, zorgsoort, grondslag van indicatie etc. zichtbaar gemaakt worden wat de zorgvraagontwikkelingen, de gemiddelde wachttijden en trends zijn. De professionals van ENTRACE weten wat de waarde is van het ontsluiten van gegevens voor het maken van beleid en strategie.

Ook als u gebruik maakt van een BI omgeving of vanuit een datawarehouse, gegevens gebruikt in een eigen dashboard, denken wij met u mee. Belangrijkste is dat er op basis van de beschikbare gegevens bestuurd kan worden. Gegevens kunnen ook in trends weergegeven worden.

Dynamische bezettingsmodule

in combinatie met ENTRACE Match

Zorgbemiddeling voor tijdelijke zorg (logeren, revalidatie, eerstelijnsverblijf, etc.) heeft een grote mate van dynamiek als gevolg van de vele mutaties. In dit proces is het noodzakelijk om continue overzicht op de bezetting te hebben. Als je betrokken bent bij een vorm van tijdelijke zorg, weet je dat het een uitdaging is om bezetting en beschikbaarheid overzichtelijk te houden voor alle betrokken zorgprofessionals.

In de praktijk worden er meestal spreadheets bijgehouden met alle nadelen van dien: historische gegevens worden overschreven, delen van documenten is lastig en foutgevoelig en alle mutaties vinden handmatig plaats. Het is een kwestie van roeien met de riemen die je hebt.

De professionals van ENTRACE kennen de uitdagingen van planning en bezetting vanuit de praktijk. De ENTRACE Bezettingsmodule is een instrument waarmee je op gemakkelijke wijze,  bezetting inzichtelijk kan houden en waarbij beschikbare capaciteit automatisch gegenereerd wordt met een directe koppeling naar de wachtenden per type zorg.

De adviseurs van ENTRACE kunnen vanuit ervaring meedenken en adviseren over werkprocessen met betrekking tot de samenwerking tussen zorgteams en zorgbemiddeling. Het resultaat hiervan is dat taken en verantwoordelijkheden geborgd zijn en blijven en dat er rust ontstaat doordat alle betrokkenen 24/7 inzicht hebben in dezelfde informatie. De adviseurs van ENTRACE kennen de dynamiek van MDO’s, voorlopige ontslagdata, definitieve ontslagdata, uitstroom naar evt. vervolgbehandeling en/of langdurige zorg.

Wil je kennismaken met een gemakkelijke manier van bezetting inzichtelijk houden met automatisch genereren van beschikbare capaciteit, neem dan contact op ENTRACE.

Dynamische bezettingsmodule in combinatie met ENTRACE Match

Zorgbemiddeling voor tijdelijke zorg (logeren, revalidatie, eerstelijnsverblijf, etc.) heeft een grote mate van dynamiek als gevolg van de vele mutaties. In dit proces is het noodzakelijk om continue overzicht op de bezetting te hebben. Als je betrokken bent bij een vorm van tijdelijke zorg, weet je dat het een uitdaging is om bezetting en beschikbaarheid overzichtelijk te houden voor alle betrokken zorgprofessionals.

In de praktijk worden er meestal spreadheets bijgehouden met alle nadelen van dien: historische gegevens worden overschreven, delen van documenten is lastig en foutgevoelig en alle mutaties vinden handmatig plaats. Het is een kwestie van roeien met de riemen die je hebt.

De professionals van ENTRACE kennen de uitdagingen van planning en bezetting vanuit de praktijk. De ENTRACE Bezettingsmodule is een instrument waarmee je op gemakkelijke wijze,  bezetting inzichtelijk kan houden en waarbij beschikbare capaciteit automatisch gegenereerd wordt met een directe koppeling naar de wachtenden per type zorg.

De adviseurs van ENTRACE kunnen vanuit ervaring meedenken en adviseren over werkprocessen met betrekking tot de samenwerking tussen zorgteams en zorgbemiddeling. Het resultaat hiervan is dat taken en verantwoordelijkheden geborgd zijn en blijven en dat er rust ontstaat doordat alle betrokkenen 24/7 inzicht hebben in dezelfde informatie. De adviseurs van ENTRACE kennen de dynamiek van MDO’s, voorlopige ontslagdata, definitieve ontslagdata, uitstroom naar evt. vervolgbehandeling en/of langdurige zorg.

Wil je kennismaken met een gemakkelijke manier van bezetting inzichtelijk houden met automatisch genereren van beschikbare capaciteit, neem dan contact op ENTRACE.

Inrichting en implementatie

Implementatie

ENTRACE gebruikt een implementatieplan waarin de fases en verantwoordelijkheden samen met de zorginstelling worden vastgelegd. Dit plan vormt de leidraad waardoor ENTRACE snel in gebruik genomen kan worden. Daarmee komt meestal een einde aan het handmatig bijhouden van lijstjes en aantekeningen en ontstaat rust en overzicht.

Koppelingen

De specialisten van ENTRACE hebben veel ervaring met het aanbrengen van koppelingen met administratieve systemen. Indien gewenst, kan er door te koppelen met het ECD, belangrijke winst geboekt worden bij het lean inrichten van het proces van aanmelden.

Ontwikkeling

Uitgangspunt voor de werkwijze van ENTRACE is om de doorontwikkeling als een gezamenlijke opdracht te zien. Hierin zal ENTRACE met de zorgorganisatie optrekken om aan te sluiten bij de gestelde bedrijfsdoelstellingen.

DSCF3107

(Zakelijk) CRM en Contractbeheer

(Zakelijke) CRM en Contractbeheer zijn wezenlijk onderdelen als het gaat om de legitimatie voor het kunnen uitvoeren van zorg. De te leveren zorg moet immers ingekocht worden bij zorgkantoren, gemeentes en onderaannemers.

Naast deze contractpartijen vinden er dagelijks allerlei contacten met leveranciers plaats op operationeel, contractueel en strategisch gebied. ENTRACE CRM stelt je in staat om overzicht te houden op wie er welke contacten onderhoudt en deze op een actie-gedreven manier te presenteren zodat de administratieve druk laag blijft en de toegankelijkheid hoog.

Voorziet ENTRACE Match in het matchen van zorgvraag met zorgaanbod, zo is de module ENTRACE CRM & Contractbeheer de applicatie voor leveranciersmanagement. Of het nu gaat om toeleveranciers of om de inkoop en/of verkoop van zorg.

AVG en veiligheid

ENTRACE wordt gebruikt om waardevolle informatie over verwachtingen en zorgvragen van (potentiële) cliënten vast te leggen. Dit gaat meestal om zeer persoonlijke en privacy gevoelige informatie.

Daarom heeft ENTRACE gegevensbescherming hoog in het vaandel staan en neemt de AVG altijd als uitgangspunt voor elke vorm van ontwikkeling in haar software. ENTRACE voldoet daarmee aan de hoogst mogelijke veiligheidsstandaarden.

Wekelijke systeemscans

ENTRACE laat wekelijks door een externe partij een systeemscan uitvoeren op basis van  de laatste stand der techniek. De uitkomsten lopen mee in een interne audittrail zodat voor interne en externe audits vastgelegd is hoe de afhandeling is van eventueel benodigde aanpassingen. ENTRACE is daarmee altijd conform de laatst bekende veiligheidseisen ingericht en beschermd.

ISO27001 / NEN7510

ENTRACE – een merknaam van Mannen met een plan BV – is tevens NEN 7510 / ISO 27001 gecertificeerd. Daarnaast confirmeert ENTRACE zich aan de landelijke inkoopstandaard AIVG 2017.

Indien u hierin geïnteresseerd bent, sturen wij u graag meer informatie over de manier waarop ENTRACE de beveiliging van gegevens ingericht heeft.

markus-spiske-1524424-unsplash

Blog

De oprichters van ENTRACE hebben als missie om kwetsbaarheid een plek te geven. Omdat kwetsbaarheid in allerlei ‘kleine’ alledaagse dingen zit, willen wij hier aandacht voor vragen. Wij hebben Cynthia Poen, werkzaam als zorgbemiddelaar bij ViVa! Zorggroep in Kennemerland/Velsen, gevraagd om direct uit het hart en uit de praktijk, haar blog over zorg en kwetsbaarheid te schrijven. Zij zal 1 x per maand een bijdrage leveren aan deze website. Dank Cynthia!

De oprichters van ENTRACE hebben als missie om kwetsbaarheid een plek te geven. Omdat kwetsbaarheid in allerlei ‘kleine’ alledaagse dingen zit, willen wij hier aandacht voor vragen. Wij hebben Cynthia Poen, werkzaam als zorgbemiddelaar bij ViVa! Zorggroep in Kennemerland/Velsen, gevraagd om direct uit het hart en uit de praktijk, haar blog over zorg en kwetsbaarheid te schrijven. Zij zal 1 x per maand een bijdrage leveren aan deze website. Dank Cynthia!

All
Cynthia Poen

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is een vreemd ding, het is als een mantel die je aantrekt. Sommige mensen schudden hem makkelijk van zich af, en bij sommigen weegt…

Lees verder

Menselijkheid

Het is een kunst om in een telefoongesprek de juiste toon te vinden, en ik leer op dat vlak nog steeds bij. Op mijn leeftijd,…

Lees verder

Ernaast staan

Het is heel eenvoudig om je in dit beroep te laten meeslepen door je frustratie. Het gebeurde me vandaag nog. Want beleidsmakers nemen soms beslissingen…

Lees verder

Verbonden

Van dansen ging haar hart sneller kloppen dus maakte ze van haar passie haar leven. En dat leven werd rijk en vol. Alle mysterieuze en…

Lees verder

Vroege ochtend

Toen ik als 16-jarige voor het eerst een kijkje nam in een verzorgingstehuis, maakte dat diepe indruk op me. En nog steeds kan ik me…

Lees verder

Goud waard

Ik kan enorm goed voorpretten. Het is een kwaliteit van mezelf die ik volop koester. Dagdromen is een houvast in barre tijden. Net als het…

Lees verder

Zorgorganisaties die kozen voor ENTRACE als toegangspoort:

Heb je een vraag over ENTRACE?

Aarzel niet en neem contact op. Bel: 085 201 9952 of vul onderstaand formulier in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Certificaten

ENTRACE is NEN 7510 / ISO 27001 gecertificeerd. Daarnaast confirmeert ENTRACE zich aan de landelijke inkoopstandaard AIVG 2017.

Informatie

Privacy statement

KvK: 81688598
BTW nr. 8621.82.359.B.01

Contact

ENTRACE B.V.

info@entrace.nl

085 201 9952

Zutphenseweg 6, 7418 AJ, Deventer

Bel of mail met Jonathan Heesen!

E-mail: info@entrace.nl

Tel: 085 201 9952