Geen plek voor ouderen

Een definitie van kwetsbaarheid
Een persoon is kwetsbaar wanneer er als gevolg van lichamelijke en/of psychische beperking(en), zonder zorg en ondersteuning, verlies van functie(s) optreedt veroorzaakt door eigen activiteiten en/of acties vanuit de omgeving. 
 
Ouder worden thuis
Eind 2019 staan boze huisartsen op de stoep van het ministerie van Volksgezondheid: ze krijgen hun meest kwetsbare patiënten niet doorverwezen naar de juiste zorg. Vooral met ouderen zijn ze eindeloos aan het leuren. De huisarts hangt soms uren aan de telefoon, want verpleeghuizen en ziekenhuizen blijken vol, verzorgingshuizen zijn verdwenen en ook de thuiszorg heeft niet altijd plaats. Sinds een aantal jaar moedigt de overheid ouderen aan om zo lang mogelijk thuis te wonen. Totdat het echt niet meer gaat, dan kunnen ze naar een verpleeghuis. De overheid belooft wel: ook thuis krijgen ouderen zorg, zoals voorheen in het verzorgingshuis. Huisartsen luiden nu de noodklok: hun thuiswonende ouderen kunnen nergens terecht en mantelzorgers vallen om. De juiste zorg regelen is bijna onmogelijk, omdat het systeem veel te complex is. Zembla volgt een aantal thuiswonende ouderen en hun huisartsen en onderzoekt zo de gevolgen van het ‘langer thuis’-beleid in de praktijk.
 

Gevolgen COVID-19

Door de gevolgen van COVID-19 is deze kwetsbaarheid verder onder druk te staan. Naast de reeds bestaande problematiek, zijn de zorgen en de angst om opgesloten te raken a.g.v. een lock-down hier bovenopgekomen; wie zegt nl. dat het uitgesloten is dat dit niet weer zou kunnen gebeuren? 

De bijgaande documentaire van ZEMBLA / BNNVARA geeft een indringend beeld van hetgeen ouderen en alle betrokkenen overkomt.

ENTRACE

De missie van ENTRACE is om zorgvragen en zorgbeloftes (aanbod) op transparante manier bij elkaar te brengen.

Daarom biedt ENTRACE alle workflows die nodig zijn in het proces van in- en doorstroom voor Wlz, Jw, Wmo, Grz, Elv en alle soorten van ambulante zorg.

Tevens bevat ENTRACE een dynamische bezettingsmodule waarmee altijd overzicht is op (beschikbare) kortdurende zorgcapaciteit.

De professionals van ENTRACE realiseren zich dat achter elke zorgvraag of ziekenhuisopname, een mens met verwachtingen schuilt; een mens met zijn/haar netwerk in een kwetsbare situatie.

Certificaten

ENTRACE is NEN 7510 / ISO 27001 gecertificeerd. Daarnaast confirmeert ENTRACE zich aan de landelijke inkoopstandaard AIVG 2017.

Informatie

Privacy statement

KvK: 66206952
BTW nr. 8564.42.380.B.01

Contact

info@entrace.nl

085 201 9952

Zutphenseweg 6, 7418 AJ, Deventer